JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi

JAVNI POZIV

za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu, hrana za životinje i drugo) i to kod Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd, ( u daljem tekstu Banka) sa kojom je Opštinska uprava Srbobran zaključila ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji pod brojem -422-2/2022-IV.

1. Javni poziv se upućuje fizičkim licima nosiocima komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom statusu i sa prebivalištem i proizvodnjom na području opštine Srbobran, da, ukoliko su zainteresovani, podnesu prijave za poljoprivredne kredite sa periodom otplate do 12 meseci, za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi.

Prijave se podnose Banci, koja će organizovati prijem zahteva Korisnika kredita u prostorijama Opštinske uprave Srbobran.

Banka po podnošenju zahteva za odobrenje kredita, na osnovu pozitivnih propisa i utvrđenih procedura sagledava bonitet budućih Korisnika kredita, kao i ponuđena sredstva obezbeđenja koja su Korisnici kredita, ponudili odnosno dostavili.

Na osnovu kreditne sposobnosti Banka utvrđuje maksimalni iznos kredita koji se Korisniku može odobriti.

2. Banka će, iz svog potencijala, odobriti kredite u skladu sa svojom poslovnom politikom i procedurama, koje utvrđuju sve relevantne kriterijume, uslove i postupke u procesu odobravanja kredita, a u okviru uslova kreditiranja predviđenih Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog sa Opštinskom upravom Srbobran.

Podnosiocu zahteva za kredit ( u daljem tekstu Korisnik kredita), ukoliko ispuni uslove kreditne sposobnosti po aktima poslovne Banke, može biti odobren samo jedan kredit po ovom javnom pozivu.

3. Iznos kredita Korisnika odobrava Banka u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 dinara pod sledećim uslovima:

- Rok otplate do 12 meseci;

-Dinamika dospeća: jednake šestomesečne rate;

-Bez naknade za obradu kreditnog zahteva;

-Nominalna kamatna stopa iznosi 7% fiksno na godišnjem nivou fiksno, po proporcionalnom metodu i obračunava se bez kriterijuma za indeksaciju kredita;

-Način isplate kredita: Svaki pojedinačni kredit se isplaćuje na račun Korisnika kredita u Banci.

Opština Srbobran će subvencionisati fiksnu nominalnu kamatnu stopu u iznosu od 100% od ponuđene kamatne stope banke za svaki odobren pojedinačni kredit.

4. Sredstva kojima će opština Srbobran subvencionisati fiksnu nominalnu kamatnu stopu na dodeljene kredite su raspoloživa u iznosu do 1.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Opštine Srbobran za 2022. godinu.

Opština Srbobran će subvencionisati fiksnu nominalnu kamatnu stopu do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva.

5. Rok za podnošenje Zahteva za kredit je do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a najkasnije do 10.11.2022.

6. Banka daje informacije i spisak potrebne dokumentacije za razmatranje zahteva i odobrenje kredita potencijalnom korisniku kredita.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od predstavnika Banke, kao i u prostorijama Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran lično ili na broj telefona 021/730-020 lokal 144 i mobilni telefon 063/1051166.

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>