JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. GODINI II Javni poziv

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podizanje kapaciteta privrednih društava u svrhu uključivanja u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

Javni poziv trajaće do 05. juna 2023. godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte  i  posebne  uslove:

Opšti uslovi:

  1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR najkasnije do 01. januara 2020. godine;
  2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
  3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
  5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
  6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
  7. da Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
  8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija;
  9. da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 – Prijava za učešće u Programu. Podnosilac prijave nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je Prijava kompletna. Potvrdom da je Prijava kompletna smatra se da je ista i podneta na Javni poziv, nakon čega se elektronski zaprimljuje, a svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu i zavodni broj Prijave. Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti Prijavu.

Više o konkursu na:

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2022-godini-1

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>