KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

 1. CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2022. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora,folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje„kap po kap”,sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

 1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnihsredstvaza nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara.

Bespovratnasredstvazapodrškuinvesticijapoovomkonkursuutvrđujuse u iznosudo60%odprihvatljivih troškovainvesticije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bezporeza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1do 8, zbirno jeste1.100,00 dinara/m2,i ne može biti veći od1.500.000,00dinara po prijavi,odnosno ne može biti veći od 1.650.000,00dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalaniznosbespovratnihsredstavaza nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru za tačke 1 do 8 zbirno jeste1.100,00 dinara/m2i ne može biti veći od1.500.000,00dinara po prijavi).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstavaza sisteme za zagrevanje tačka 9 jeste1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od600.000,00dinara po prijaviodnosnodo660.000,00dinarazapodnosioceprijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalaniznosbespovratnihsredstavaza sisteme za zagrevanje tačka 9 jeste1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od600.000,00dinara).

Ukupan iznos bespovratnih sredstavapo jednoj prijavi može biti maksimalno2.100.000,00 dinaraodnosnodo2.310.000,00dinarazapodnosioceprijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, iznos bespovratnih sredstavapo jednoj prijavi može biti maksimalno2.100.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara,a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete  pre  nulte kontrole se ne prihvataju.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

 1. Konstrukcije za plastenik (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična)sa višegodišnjom, višeslojnom folijom – kompletnog plastenika;
 2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika;
 3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
 4. mreže za senčenje plastenika;
 5. sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za mikrokišenje;
 6. sistema za fertirigaciju;
 7. stolova za proizvodnju rasada;
 8. instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;
 9. sistema za zagrevanje.
 1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

-          nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-          preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

-          privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-          zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

-          složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.    

 1. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

sa naznakom: „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI”

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

 1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>